Beweging

Het aantal gestelde kankerdiagnoses bleef in het voorjaar van 2020 drie maanden lang achter bij  het verwachte aantal, vanwege de coronacrisis.1 In het najaar volgde een inhaalslag, waardoor veel patiënten recent te horen hebben gekregen dat ze kanker hebben.2 Dit onderstreept het belang van World Cancer Day op 4 februari, een dag die in het leven is geroepen om extra aandacht te genereren voor de gevolgen van kanker.

Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland was het aantal nieuwe kankerdiagnoses in maart, april en mei 20 tot 25% lager dan gebruikelijk. Minstens vijfduizend diagnoses zijn in die periode niet gesteld.3 Tussen september en december was er sprake van een inhaalslag. Bij enkele tumoren is er nog steeds een achterstand in het aantal diagnoses zichtbaar, ten opzichte van voorgaande jaren. Het gaat bijvoorbeeld om longkanker en lever-, galweg- en alvleesklierkanker.3

Wat het effect zal zijn van deze vertraging in diagnostiek is nu nog moeilijk te voorspellen. De Union for International Cancer Control (IUCC), organisatie achter World Cancer Day, vreest dat vertraging in de diagnostiek en behandeling in de komende maanden tot jaren zal leiden tot een stijging in de sterfte door kanker.4

Juist in coronatijd is het dan ook belangrijk om aandacht te hebben voor een ziekte als kanker. Meer dan twintig jaar geleden zag een groep experts op het gebied van kanker al het belang van wereldwijde aandacht voor kanker. Meer dan een derde van de gevallen van kanker wereldwijd kan voorkomen worden, en nog eens een derde kan genezen worden wanneer deze tijdig gedetecteerd en adequaat behandeld worden, laat de IUCC op hun website weten.4 Om de aandacht rond kanker en de impact die deze ziekte heeft op patiënten en hun omgeving, niet te laten verslappen, is 4 februari in 2000 uitgeroepen tot World Cancer Day.

Het thema van World Cancer Day is ‘I am and I will’. Het idee achter dit thema is dat het om jou persoonlijk gaat (I am…) en wat jouw actie is op deze World Cancer Day (I will…). In Nederland worden verschillende evenementen georganiseerd voor mensen die, op welke manier dan ook, geconfronteerd zijn met kanker. Daarnaast kun je ook via social media wereld kankerdag onder de aandacht brengen. Op de website www.worldcancerday.org en www.wereldkankerdag.nl zijn tevens verschillende materialen van World Cancer Day te downloaden en te personaliseren.

De IUCC hoopt uiteindelijk het aantal vroegtijdige overlijdens aan de gevolgen van kanker tegen 2030 met een derde te kunnen verminderen. “Een degelijke en vroege detectie en tijdige diagnostiek moet een onderdeel zijn van het nationale zorgplan rond kanker in ieder land, naast concrete maatregelen ter verbetering van kankerpreventie, -behandeling en -zorg”, geeft de organisatie aan. Op deze manier kunnen volgens de IUCC tot wel 3,7 miljoen levens ieder jaar gered worden.

Wat doe jij voor iemand met kanker? Bekijk de 21 DAY Challenge en steun iemand met kanker, ook/juist in coronatijd. https://www.levenmetkahler.nl/2021/02/02/hulp-vragen-hulp-krijgen/

Referenties

  1. https://iknl.nl/nieuws/2020/door-de-covid-19-crisis-zijn-er-nu-minder-kankerdi. Geraadpleegd februari 2021.
  2. https://iknl.nl/nieuws/2020/inhaalslag-kankerdiagnoses-dit-najaar. Geraadpleegd februari 2021.
  3. https://iknl.nl/covid-19. Geraadpleegd februari 2021.
  4. https://www.worldcancerday.org/sites/default/files/2021-01/WCD2021_Factsheet-FINAL-updated.pdf. Geraadpleegd februari 2021.