Oproep zorgverleners

Naasten

De brancheorganisatie IPSO roept zorgverleners op om mee te doen aan het onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen. IPSO start dit initiatief in samenwerking met dr. Sander de Hosson, longarts Wilhelmina Ziekenhuis, en Takeda Oncology. Het doel is om de psychosociale zorg voor oncologiepatiënten en hun naasten duidelijker op de agenda te krijgen. Uw hulp als zorgverlener is hierbij zeer hard nodig. Deze zorg is volgens de Hosson net zo belangrijk als de klinische zorg en dit zou in Nederland beter op elkaar moeten aansluiten. Daarvoor is de input en perspectief nodig van zorgprofessionals die de oncologiepatiënt in de klinische setting behandelen.

Volgens dr. Sander de Hosson moet er een betere balans komen tussen de klinische en psychosociale zorg van mensen met kanker. “De psychosociale zorg is in Nederland een ondergeschoven kindje. We hebben het als dokters en verpleegkundigen heel vaak over de tumor en de tumor kleiner maken, maar het is net zo belangrijk om psychische en sociale problemen, zorg rondom levensvragen en zingeving meer aandacht te geven. Willen wij in Nederland onze patiënten op alle vlakken helpen, dan moet er radicaal iets veranderen in Nederland.”

Sonja Robben, directeur-bestuurder van IPSO inloophuizen beaamt dit: “Daar waar ziekenhuizen zich vooral richten op het fysieke herstel van mensen met kanker, helpt een inloophuis bij het psychosociale herstel. En juist nu in tijden van corona is het belangrijk dat mensen met kanker, maar ook hun naasten of nabestaanden, laagdrempelig terecht kunnen met vragen en problemen die het gevolg zijn van de diagnose en behandeling van kanker. Een goede relatie en samenwerking tussen de ziekenhuizen en IPSO inloophuizen draagt bij aan soepelere doorverwijzingen waardoor mensen met kanker, hun naasten of nabestaanden nog beter geholpen kunnen worden en de klinische zorg ontlasten.”

Aarnoud Overkamp, algemeen directeur van Takeda in Nederland: “De IPSO inloophuizen vervullen een grote behoefte bij kankerpatiënten en we zijn er dan ook trots op dat we de IPSO inloophuizen kunnen ondersteunen.”

Via de button hieronder is het onderzoek toegankelijk en binnen 10 minuten anoniem in te vullen. Het is mogelijk voor zorgprofessionals om tot eind augustus mee te doen. De resultaten zullen in oktober bekend worden gemaakt.

Bent u zorgverlener in de oncologie? Doe dan mee aan het onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen. Samen met dr. Sander de Hosson zorgen we ervoor dat psychosociale zorg voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden duidelijker op de agenda komt.

Ga naar survey

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Takeda Oncology.

Over IPSO inloophuizen
In Nederland zijn 75 IPSO inloophuizen, samen hebben zij een landelijke dekking. Ruim 4500 getrainde vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de gasten van de inloophuizen. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd en zijn vaak ervaringsdeskundigen. De focus van een inloophuis ligt op kwaliteit van leven, waarbij we altijd uitgaan van de behoefte van de gast. Mensen met kanker, naasten én nabestaanden kunnen zonder afspraak en zonder verwijzing bij een IPSO inloophuis terecht voor behoeftegerichte ondersteuning. Ze zijn onvoorwaardelijk welkom. De inloophuizen worden jaarlijks ruim 200.000 keer bezocht. De inloophuizen bieden het stukje (na)zorg waar het ziekenhuis geen tijd voor heeft (www.ipso.nl).

Over Takeda
De kracht en de moed van patiënten met kanker inspireren en motiveren ons elke dag. Samen met partners in de zorg verleggen we grenzen in de oncologische zorg en behandeling met het belang van de patiënt voorop. Ons streven is om, samen met partners, nieuwe medicijnen snel beschikbaar te hebben voor de patiënt. Daarbij worden we gedreven door de Takeda waarden integriteit, eerlijkheid en doorzettingsvermogen. Takeda is een internationaal farmaceutisch bedrijf van Japanse origine dat zich al meer dan 240 jaar inzet voor een beter perspectief voor mensen met ernstige gezondheidsproblemen. In Nederland is Takeda Oncology vooral bekend om zijn medicijnen in de hematologie en long-oncologie (www.takeda.nl).

C-ANPROM/NL/NINL/0054