Bijwerkingen melden

Bijwerkingen bij multipel myeloom

Gedurende de behandeling ervaren nagenoeg alle mensen bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen hevig zijn. Uw arts zal met u bespreken wanneer u contact moet opnemen. Het is goed om uw bijwerkingen te noteren, met datum en tijd erbij. Het is lastig om de hevigheid te bepalen, maar als het lukt om de last van de bijwerking een cijfer tussen 1 (mild) en 10 (niet vol te houden) te geven, dan kunt u dit ook makkelijker terughalen in uw controleafspraken. Achteraf is het namelijk lastiger in te schatten hoe hevig een klacht is. In geval een bijwerking ernstig is of zelfs niet vol te houden is, moet u sowieso contact opnemen met uw behandelaar en niet wachten tot de volgende afspraak.

In geval u zelf daarnaast ook nog een melding wilt maken van bepaalde bijwerkingen, kunt u zich richten tot Bijwerkingencentrum Lareb. Zij verzamelen alle veiligheidsinformatie van geneesmiddelen en adviseren de overheid en zorgverleners over belangrijke meldingen:

https://www.lareb.nl/nl/report-form/report-type/88607470-e0ad-40db-ba9a-119c8f5fecb0

 

"Vergis je nooit in de kracht van jezelf. In de kracht van je eigen lichaam. Nee, je kunt niet toveren. Wat overigens best handig zou zijn… Helaas, die kracht vind je niet in jezelf. Wel iets wat erop lijkt. Wel kracht om boven jezelf uit te stijgen. Kracht om de last die je krijgt te dragen. […] Schroom niet om hulp te vragen als je het gevoel hebt dat het je zelf niet lukt, maar twijfel niet aan je eigen kracht."

Hebe van Lierop – du Pré, Kanker, je zult het maar hebben, 2016 pagina 23.