Controles bij multipel myeloom

Controles van bloed en urine

Niet iedereen ervaart het effect van de behandeling direct zelf. Bij sommige mensen worden symptomen van de aandoening minder voelbaar. Bij anderen is dit niet goed te merken of zijn bijwerkingen van de behandeling te overheersend aanwezig om verschil te ervaren. Het effect van de behandeling wordt meestal iedere maand gemeten door bloedtesten en/of urine testen. Daarin wordt gekeken of de hoeveelheid M-proteïne daalt. Daarnaast kan ook naar de hoeveelheid plasmacellen in het beenmerg worden gekeken. Dit is een vervelend en ingrijpend onderzoek en dit wordt ook niet iedere maand uitgevoerd. In het bloedonderzoek wordt ook gekeken naar de hoeveelheid rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Dit geeft een beeld van uw conditie en uw weerstand. Het kan gebeuren dat de dosering van de behandeling moet worden aangepast als de telling van de belangrijkste bloedcellen niet goed is. De behandeling kan soms ook een tijdje gepauzeerd worden, de bloedwaarden zullen zich dan vaak herstellen. In veel ziekenhuizen kunt u zelf uw labwaarden al inzien voordat u uw consult met uw arts heeft. Wilt u meer achtergrondinformatie over deze bloedtesten? Houd deze website in de gaten, hier wordt binnenkort een boekje geplaatst met informatie over de labwaarden bij multipel myeloom.

Bekijk hier de video over de werking van uw bloed

"Ik leef vandaag en maak me geen zorgen om de dag van morgen. De dag van gisteren kan ik niet meer veranderen, de dag van morgen is onbekend, het nu is het enige dat telt."

Ina Bogers, Mevrouw Kahler, 2016, pagina 141.