Ik heb een terugval. Wat nu?

Als de kankercellen weer terug komen

Het is een vervelende en trieste boodschap als iemand te horen krijgt dat de kanker niet meer reageert op de medicatie en het M-proteïne weer stijgt. Waarom komt de kanker nu weer terug?  Wat gaat er nu gebeuren? Welke behandelmogelijkheden zijn er voor mij? Dat zijn de vragen die direct spelen bij een terugval. Het kan u helpen om u (opnieuw) te verdiepen in de behandelmogelijkheden bij multipel myeloom en om dit samen met uw behandelaar te bespreken. Ook kunt u bijvoorbeeld kijken welke studies er lopen in Nederland en zorg dat u op een rijtje hebt welke medicatie u gebruikt en welke u heeft gebruikt.

Kijk de video over de behandeling van multipel myeloom:
Lotgenotencontact

Het kan u helpen om lid te worden van Patiëntorganisatie Hematon. Zij kunnen u in contact brengen met anderen die dezelfde ervaringen hebben als u. U kunt de hulplijn bellen of informatiemiddagen of -avonden bezoeken. Lees hier meer wat Hematon u te bieden heeft. Het lidmaatschap wordt in veel gevallen vergoed door de zorgverzekering.

Psychologische hulp

Wanneer u de boodschap krijgt dat de kanker weer terug is, kan dat een heftige schok zijn. Ook in de periode dat u in remissie bent, kan de gedachte dat de kanker weer terugkomt u flink bezighouden. Dit belemmert uw kwaliteit van leven. Ook als uw naasten zich zorgen maken heeft het impact op uw leven. Als u merkt dat u uw gedachten moeilijk van de aandoening af kunt houden en u daardoor niet goed kunt slapen, of als u niet weet hoe met de angst of spanning om te gaan, dan kunt u een gesprek aanvragen met de medisch psycholoog of een maatschappelijk werker. De meeste ziekenhuizen bieden deze psychosociale therapie. Zij kijken wat er nodig is om u te helpen en stellen met u een behandelplan op of verwijzen u door naar een collega. Een geestelijk verzorger kan u ook bijstaan met een luisterend oor en met u op zoek gaan naar de voor u beste manier van het omgaan met slecht nieuws of de angst voor slecht nieuws. Het Helen Dowling Instituut biedt ook therapie bij het omgaan met angst en aanvullende therapie voor u en/of uw naasten:

Bespreek altijd uw klachten en vragen met uw arts. Hij of zij kan informatie voor u verduidelijken en u ook doorverwijzen naar andere zorgverleners.

Samen beslissen met uw arts, bespreek uw behandelmogelijkheden

"De ziekte is terug. Nu ben ik plotseling opnieuw patiënt, maar wel ervaringsdeskundige. Dit helpt om de juiste vragen te stellen en samen met de arts de kiezen voor de beste behandeling. Er is de afgelopen 5 jaar weer veel veranderd, er worden nieuwe behandelcombinaties en nieuwe medicijnen gebruikt."

Ina Bogers, Mevrouw Kahler, 2016, pagina 136