1e behandellijn multipel myeloom

1e lijns behandeling

  • Mensen die 70 jaar of ouder zijn, of mensen die niet fit zijn en jonger dan 70 jaar, krijgen een minder intensieve therapie voorgeschreven bestaande uit 2 of 3 middelen
  • Mensen die fit zijn en jonger dan 70 jaar krijgen een intensieve therapie die begint met hoog gedoseerde chemotherapie, ook wel inductie therapie genoemd, en een stamceltransplantatie
Bekijk hier de schematische weergave van de behandeling van multipel myeloom:

1e lijn schema ziekte van Kahler behandelen

"De natuur werkt ontspannend, helend en schuift zorgen weg naar de achtergrond. Uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt, dat mensen die vaak in contact komen met de natuur, meer ontspannen en gelukkig zijn. Het is niet altijd nodig het bos in te gaan, een glimp van de natuur, zoals een plaatje, geur of geluid is al genoeg."

Ina Bogers, Mevrouw Kahler, 2016, pagina 125.