Vanaf de 2e behandellijn

Vanaf de 2e lijn bij multipel myeloommedicijnen bij multipel myeloom

Indien de ziekte terugkeert na de eerste behandellijn wordt er opnieuw gekeken welke behandeling geschikt is. Hiervoor is geen vaste lijst van behandelmogelijkheden opgesteld, de keuze van de medicatie is afhankelijk van heel veel verschillende kenmerken. Van invloed is bijvoorbeeld:
  • Persoonlijke medische situatie – mate van fitheid, leeftijd, aanwezigheid van andere aandoeningen, de fitheid score (Myeloma Frailty Score)
  • Is er een studie beschikbaar waaraan de patiënt mee kan doen?
  • Hoeveel jaren, maanden of weken heeft de behandeling gewerkt voordat de ziekte terug is gekomen (de duur van de remissieperiode)?
  • Hoe agressief zijn de myeloomcellen? Zijn de kankercellen ook buiten het beenmerg en het lymfestelsel aanwezig?
  • Wat zijn cytogenetische kenmerken, is er sprake van een hoog risico? In het DNA kunnen een aantal kenmerken voorkomen waardoor bepaalde behandelingen minder goed werken. Deze kenmerken bepalen of men tot een hoog risico groep behoort.
  • Hoe is de 1e behandeling verlopen? Welke bijwerkingen traden op en hoe ernstig waren deze bijwerkingen?
  • Op welke therapie reageert de ziekte niet meer? Dan wordt bij de volgende behandeling voor een andere behandeling gekozen die niet in dezellfde klasse valt. (refractaire ziekte)
  • Wat zijn de persoonlijke wensen van de patiënt? Wat zijn zijn/haar doelstellingen, wil hij/zij thuis behandeld worden of in het ziekenhuis? Welke bijwerkingen spelen een rol bij de keuze?

Zodra bovenstaande antwoorden bekend zijn, kan er één van de behandelvoorstellen in de richtlijn worden gekozen.  Bij de 3e, 4e etc. -lijnsbehandeling spelen deze vragen ook een rol.

Bekijk hier een schema van de factoren die een rol spelen bij de keuze van de behandeling bij multipel myeloom:

2e lijn schema ziekte van Kahler behandelen

"Ik heb mijn zwager een dagenblad laten maken. Hij heeft er 30 dagen opgezet. Ik ben zelf te ziek en zwak om de dagen af te strepen. Elke dag zet mijn man een groot kruis door weer een dag. Na precies drie weken ga ik naar huis. Nog super zwak, maar we gaan wèl samen naar huis. Ik huil van puur geluk!"

Hebe van Lierop – du Pré, Kanker, je zult het maar hebben, 2016 pagina 22.