Wetenschappelijke studies

Meedoen aan een studie

Studies oftewel wetenschappelijk onderzoek

Studies oftewel wetenschappelijk onderzoek

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een wetenschappelijke studie. In deze studies worden nieuwe medicijnen onderzocht, een andere inzet van bestaande medicijnen onderzocht of worden nieuwe combinaties met bestaande medicijnen onderzocht.

Studies kunnen worden opgezet door de beroepsgroep (HOVON), (internationale) instellingen of door de fabrikanten van de medicatie. Sommige studies lopen alleen in Nederland, andere studies worden in heel Europa of wereldwijd uitgevoerd.

In de meeste studieopzetten wordt een nieuwe methode vergeleken met de bestaande standaard therapie. In geval u kunt deelnemen aan een studie, zal uw arts u hiervoor informatie meegeven, hierin staat de opzet van de studie. U kunt dit op uw gemak doornemen en eventueel bespreken met uw naasten. U krijgt een aantal dagen bedenktijd en bij akkoord kunt u deelnemen.  U kunt hier zien welke onderzoeken beschikbaar zijn:

Zie op Kanker.nl: https://www.kanker.nl/bibliotheek/kankeronderzoeken

Of download de app:

MTB-app