Patiëntenorganisatie Hematon over eigen regie houden

Communicatie met uw arts verbeteren

Patiëntenorganisatie Hematon heeft een mooi programma op haar website over het gesprek met uw dokter. Er worden situaties uitgelegd die zich kunnen voordoen tijdens het consult, met verschillende voorbeelden van mensen met eigen insteek. Bijvoorbeeld: omgaan met spanning tijdens het gesprek,  emoties tijdens een gesprek of informatie van anderen checken.

Lees meer op de website van Hematon

Meer informatie over de regie houden

Eigen regie betekent dat je zelf beslist over je leven, de manier waarop je met je ziekte omgaat en de zorg
die daarbij hoort. Daarbij staat centraal wat jij wilt. 

Patiëntenorganisatie Hematon heeft een brochure uitgebracht over het houden van de regie. Download hier de PDF van deze brochure. Op de website van Hematon kunt u de brochure ook bestellen.

Bekijk de PDF: Themaboekje de regie houden

Time out gesprek met uw huisarts

Momenteel is een aantal instellingen in samenwerking met verschillende patiëntorganisaties (waaronder Patiëntfederatie Nederland, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en Borstkankervereniging Nederland) bezig met een onderzoek over het effect van een time out gesprek met de huisarts na diagnose, bij het onderzoeken van behandelopties en het definitieve besluit van de behandeling. De gedachte achter dit time out gesprek is dat de diagnose horen en behandelingen bespreken veel emoties met zich meebrengen, waardoor heldere besluitvorming uitdagend kan zijn. Met de huisarts alles op een rij zetten en uw persoonlijke situatie daarbij leidend te laten zijn, zou kunnen helpen de behandeling beter aan te sluite nop de persoonlijke situatie. Zodra dit project is afgerond zullen we hier uitgebreide aandacht aan besteden.

U hoeft de resultaten van dit onderzoek niet af te wachten als u denkt dat uw huisarts u ook zou kunnen helpen. Het kan dan handig zijn als uw huisarts de laatste ontwikkelingen kent van de zeldzame aandoening multipel myeloom. Om u hierbij te helpen heeft Patiëntenorganisatie Hematon een boekje uitgebracht, geschreven door Professor Lokhorst. U kunt hier dit boekje downloaden of aanvragen op de website van Hematon.

Bron:
https://nfk.nl/wat-kankerpatienten-willen/goede-voorlichting-over-kanker/samen-beslissen-voor-kankerpatienten/project-time-out-diagnose-consult/

Bekijk de PDF: multipel myeloom informatie voor de huisarts