Betekenis allogene stamceltransplantatie (allograft)

Allogene stamceltransplantatie (allograft):

er bestaan verschillende typen van stamceltransplantatie. Bij  een allogene stamceltransplantatie, ook wel allograft genoemd, wordt beenmerg of worden stamcellen van het ene individu (donor) worden via een infuus toegediend bij iemand anders (ontvanger). De patiënt krijgt beenmerg of stamcellen van een compatibele (vergelijkbare) maar niet genetisch identieke donor. Er wordt een HLA-bloedonderzoek uitgevoerd om na te gaan of er een mogelijke donor bestaat voor de patiënt. Een donor kan een familielid zijn of kan gevonden worden via een donorregister. Zelden kunnen donorcellen verkregen worden via een bank voor navelstrengbloed. Zie ook stamceltransplantatie.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.

Wilt u meer weten over het behandelen van multipel myeloom? Bekijk hier de video: