Betekenis aseptische necrose van de kaak

Aseptische necrose van de kaak (ANK):

een aandoening van het kaakgewricht die optreedt bij een klein percentage van de patiënten die bisfosfonaten innemen. De aandoening veroorzaakt pijn, zwelling en botbeschadiging rond de tandalveolen in de kaakbeenderen. Er treedt botnecrose (afsterving van het bot), of botverlies op. Dit kan leiden tot verlies van de tanden, scherpe kanten van blootliggend bot, botsporen en het loskomen van kleine botschilfers of dood bot. De aandoening wordt gedefinieerd als blootliggend bot dat niet geneest gedurende ≥ 3 maanden. In het begin kunnen de symptomen niet duidelijk zijn, of tot uiting komen als pijn, zwelling, een verdoofd of ‘zwaar‘ gevoel in de kaak, of het loskomen van een tand.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patientenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.