Beeldvorming via magnetische resonantie (MRI)

Beeldvorming via magnetische resonantie (MRI):

Een diagnostische beeldvormingstest, dat gebruikt maakt van magnetische velden en radiogolven en niet van ioniserende straling. Dit levert twee- of driedimensionale beelden op van organen en structuren in het lichaam. Een MRI heeft een erg hoge resolutie voor weke weefsels, met name voor aantastingen van het ruggenmerg, maar is minder accuraat voor botletsels.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.