Betekenis controlegroep

Controlegroep:

Zie ook klinische studie. Dit is de groep deelnemers in een klinische studie die de standaardbehandeling of een placebo (een geneesmiddel zonder werkzame bestanddelen) krijgt.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.