Betekenis cytokines

Cytokines:

Eiwitten die worden afgescheiden door cellen en die de groei/activiteit van andere cellen kunnen stimuleren of remmen. Cytokines worden plaatselijk aangemaakt (bv. in het beenmerg) en circuleren in de bloedbaan. Ze worden normaal afgescheiden als reactie op een infectie.
Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.