Betekenis dubbelblind

Dubbelblind:

Zie ook klinische studie. Een kenmerk van een gerandomiseerde studie waarbij noch de deelnemer noch de onderzoeker weet in welke studiegroep de patiënt zit. Het doel daarvan is om vertekening van de gemelde resultaten te voorkomen.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.