Betekenis erytropoëtine

Erytropoëtine:

een hormoon dat door de nieren wordt aangemaakt. Mensen met multipel myeloom met beschadigde nieren maken niet genoeg erytropoëtine aan en kunnen bloedarmoede krijgen. Injecties met kunstmatig gemaakte (synthetisch) erytropoëtine kunnen in dat geval helpen. Een bloedtransfusie is een andere mogelijke behandeling voor bloedarmoede, vooral in een noodgeval. Synthetisch erytropoëtine kan als ondersteunende behandeling worden gebruikt tijdens een behandeling voor multipel myeloom om bloedarmoede te voorkomen.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.