Betekenis fase II-studie

Fase II-studie:

Zie ook klinische studies. Een fase II-studie is een studie die ontworpen is om het responspercentage te bepalen van een nieuwe behandeling die al is getest in fase I-studies. Meestal worden er 14 tot 50 patiënten met eenzelfde type van kanker behandeld om te zien hoeveel er reageren. De patiënten moeten meestal een gevorderde kanker hebben die niet reageert op de standaardbehandelingen en bovendien moet hun ziekte meetbaar zijn. Als de resultaten van de fase II-studie veelbelovend genoeg zijn, kan de behandeling worden uitgetest in een fase III-studie. Als de resultaten duidelijk veel beter zijn dan met de standaardbehandeling, is het soms niet nodig om een fase III-studie uit te voeren en kan de behandeling de standaardbehandeling worden op basis van de resultaten van de fase II-studies.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.