Betekenis fase III-studie

Fase III-studie:

Zie ook klinische studies. Een fase III studie is een studie die ontworpen is om twee of meer behandelingen voor een bepaald type en stadium van kanker te vergelijken. Het eindpunt van een fase III-studie is meestal de overleving of de ziektevrije overleving. Fase III-studies zijn meestal gerandomiseerd, zodat patiënten niet kunnen kiezen welke behandeling ze krijgen. Aan een typische fase III-studie nemen 50 tot duizenden patiënten deel. In sommige fase III-studies wordt een nieuwe behandeling die goede resultaten heeft opgeleverd in fase II-studies vergeleken met een oudere, bekende standaardbehandeling. In andere fase III-studies worden behandelingen vergeleken die al regelmatig worden gebruikt. Sommige behandelingen in fase III-studies kunnen ook beschikbaar zijn buiten het kader van klinische studies

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.