Betekenis fase IV-studie

Fase IV-studie:

Zie ook klinische studies. Ook nadat een geneesmiddel door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is goedgekeurd voor gebruik in een bepaalde indicatie, kan het nodig zijn om aanvullende studies uit te voeren. Klinische fase IV-studies kunnen een vereiste zijn van de regelgevende overheden of kunnen door het bedrijf zelf worden opgezet om tal van redenen. Zo heeft de veiligheidsbewaking als doel om zeldzame bijwerkingen of bijwerkingen die op lange termijn optreden op te sporen in een grotere patiëntenpopulatie en over een langere tijdsperiode dan mogelijk was in de klinische fase I–III-studies

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.