Betekenis gentherapie

Gentherapie:

een behandeling die de activiteit van bepaalde genen in het DNA wijzigt. Meestal worden daarbij een gen of genen toegevoegd of verwijderd.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.