Betekenis humaan leukocytenantigenen-test

Humaan leukocytenantigenen-test:

een bloedtest waarmee wordt bepaald welke donor van bloed of beenmerg geschikt is voor de ontvanger van een transfusie of transplantatie.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.