Betekenis hypercalciëmie

Hypercalciëmie:

een abnormaal hoge calciumconcentratie in het bloed. Bij mensen met mulitpel myeloom is dat meestal te wijten aan botafbraak, waarbij calcium uit het bot vrijkomt in de bloedbaan. Die toestand kan een aantal symptomen veroorzaken, waaronder verlies van eetlust, misselijkheid, dorst, vermoeidheid, spierzwakte, rusteloosheid en verwardheid.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.

Wit u meer informatie over multipel myeloom? Bekijk hier de korte video: