Betekenis interferon

Interferon:

een hormoon (cytokine) dat van nature door het lichaam wordt aangemaakt als reactie op een infectie of ziekte en dat de groei stimuleert van bepaalde bloedcellen van het immuunsysteem die ziekten bestrijden. Interferon kan ook kunstmatig worden aangemaakt met behulp van gentechnologie en gebruikt worden als een vorm van immunotherapie, vooral in de remissie of plateaufase om te voorkomen dat het multipel myeloom weer gaat groeien en dus een terugval uit te stellen of te voorkomen.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.