Betekenis katheder

Katheter:

een buisje dat in een bloedvat wordt gebracht om geneesmiddelen of voedingsstoffen te kunnen toedienen. Een centrale veneuze katheter (CVC) is een speciaal buisje dat chirurgisch in een grote ader in de buurt van het hart wordt ingebracht en dat het lichaam verlaat via de borstkas of de buik. Via die katheter kunnen geneesmiddelen, vocht of bloedproducten worden toegediend en kan bloed worden afgenomen.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.