Betekenis letsel

Letsel: 

een zone met abnormaal (fout) weefsel. Een knobbel of een abces die veroorzaakt kan zijn door een letsel of een ziekte, zoals kanker. Bij multipel myeloom kan een ‘letsel‘ verwijzen naar een plasmacytoom (een groep samengeklonterde plasmacellen) of naar een gat in het bot.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.