Betekenis lytische laesies

Lytische laesies: 

een zone van botbeschadiging die zichtbaar is op een radiografie als minstens 30% van het gezonde bot in een bepaalde zone weggevreten is. Lytische laesies zien eruit als gaten in het bot en wijzen erop dat het bot verzwakt is. Deze laesies worden ook wel osteolytische laesies of bothaarden genoemd.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.