Betekenis multidrugresistentie (MDR)

Multidrugresistentie (MDR): 

resistentie tegen de standaardbehandeling, gaat meestal samen met resistentie tegen de chemotherapeutische middelen Adriamycin® (doxorubicine) en vincristine. Resistentie betekent dat de kanker zich zo heeft kunnen aanpassen waardoor het niet meer reageert op de behandeling. Deze resistentie is te wijten aan een opstapeling van een bepaald eiwit (P-glycoproteïne) in het buitenste celmembraan (celwand) van de myeloomcellen. Daardoor worden de geneesmiddelen weer uit de myeloomcel gedreven in plaats van dat ze zich opstapelen en de cel uiteindelijk doden.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.