Betekenis monoklonale gammopathie van onbekende betekenis (MGUS)

Monoklonale gammopathie van onbekende betekenis (MGUS):

een aandoening van de plasmacellen die gekenmerkt wordt door relatief lage hoeveelheden (concentraties) van monoklonaal eiwit in het bloed en/of de urine. De concentratie plasmacellen in het beenmerg is laag (< 10%). Er zijn geen met multipel myeloom samenhangende symptomen (zoals bloedarmoede, nierfalen, hypercalciëmie en lytische laesies) aanwezig.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.