Betekenis oncogeen

Oncogeen: 

een gen of DNA-volgorde die normaal de celgroei stuurt, maar die ook een ongecontroleerde groei van kanker kan stimuleren of mogelijk maken als het beschadigd (gemuteerd) is door blootstelling aan carcinogenen in de omgeving of beschadigd is of ontbreekt door een erfelijk defect. Een gen kan een normale cel veranderen in een kankercel.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.