Betekenis osteoclast

Osteoclast:

een cel die in het bot en in het beenmerg zit op de scheiding tussen het beenmerg en het bot. Osteoclasten breken oud botweefsel af of remodelleren het. In het geval van een multipel myeloom worden de osteoclasten overgestimuleerd, terwijl de werking van de osteoblasten geremd wordt. De combinatie van een snellere botafbraak en de remming van nieuwe botvorming leidt tot lytische laesies.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.

Wilt u meer weten over de multipel myeloom? Bekijk deze korte video: