Betekenis osteoporose

Osteoporose:

een geleidelijk verergerende botaandoening die gekenmerkt wordt door een daling van de botmassa en de botdichtheid, waardoor het risico op een fractuur toeneemt. Een verspreide botaantasting als gevolg van multipel myeloom kan op een radiografie en bij een meting van de botdichtheid op osteoporose lijken.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.