Betekenis pathologische fractuur

Pathologische fractuur:

een botbreuk die meestal veroorzaakt wordt door kanker of door een andere aandoening. Treedt op in botten die door multipel myeloom zodanig verzwakt zijn dat ze geen normaal gewicht of normale belasting meer aankunnen

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëtenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.