Betekenis placebo

Placebo:

een inerte (onwerkzame) stof die vaak in klinische studies wordt gebruikt ter vergelijking met een studiegeneesmiddel. In Europa is het ethisch en wettelijk niet toegestaan om patiënten die een behandeling nodig hebben alleen een placebo toe te dienen in een gerandomiseerde klinische studie. In de placebogroep van een studie naar een kankerbehandeling, krijgen de patiënten de goedgekeurde standaard behandeling plus een placebo.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst goedkeuring van het IMF.Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.