Betekenis plasma-osteocalcine

Plasma-osteocalcine:

een eiwit dat door de osteoblasten wordt aangemaakt en afgescheiden als ze osteoïd maken. Een lage hoeveelheid (concentratie) wijst op een actieve vorm van multipel myeloom. Een hogere concentratie dan normaal wijst op een stabieler, minder actief, multipel myeloom.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.

Wilt u meer weten over de multipel myeloom? Bekijk deze korte video: