Betekenis solitair plasmacytoom van het bot (SPB)

Solitair plasmacytoom van het bot (SPB):

een afzonderlijke, enkele massa van monoklonale plasmacellen in een bot. De diagnose van SBP wordt gesteld bij een solitair botletsel waarbij bij de bioptie te zien is dat er kwaadaardige plasmacellen aanwezig zijn; geen andere botletsels op het beeldvormingsonderzoek; geen klonale plasmacellen in een willlekeurig beenmergmonster en geen tekenen van anemie, hypercalciëmie of nieraantasting die wijzen op een systemisch multipel myeloom. Dus een klustering van kwaadaardige plasmacellen in een beschadigd deel van het bot, zonder dat de ziekte multipel myeloom op andere plekken in het lichaam te vinden is.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patientenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.