Betekenis poortkatheter

Poortkatheter:

een katheter die verbonden is met een reservoir ten grootte van een munt, dat chirurgisch geplaatst wordt net onder de huid van de borst of de buik. De katheter wordt via een grote ader of slagader rechtstreeks in de bloedbaan gestoken. Door een naald in het reservoir te steken, kunnen vloeistoffen, geneesmiddelen en bloedproducten worden toegediend en kan bloed worden afgenomen.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.