Betekenis radiotherapie

Radiotherapie:

behandeling met röntgenstralen, gammastralen of elektronen om kankercellen te beschadigen of doden. De straling kan afkomstig zijn van buiten het lichaam (uitwendige bestraling) of van radioactief materiaal dat rechtstreeks in de tumor wordt geplaatst (brachytherapie of inwendige bestraling).

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.