Betekenis rode bloedcellen (RBC‘s)

Rode bloedcellen (RBC‘s):

Rode bloedcellen worden ook erytrocyten genoemd. Het zijn cellen in het bloed die hemoglobine bevatten en die zuurstof aangeven aan en koolstofdioxide verwijderen uit alle delen van het lichaam. De aanmaak van rode bloedcellen wordt gestimuleerd door een hormoon (erytropoëtine) dat door de nieren wordt aangemaakt. Mensen met multipel myeloom met beschadigde nieren maken niet genoeg erytropoëtine aan en kunnen bloedarmoede krijgen. Mensen met multipel myeloom kunnen ook bloedarmoede krijgen omdat myeloomcellen het vermogen van het beenmerg om nieuwe rode bloedcellen aan te maken aantasten.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.

Wilt u meer weten over de werking van het bloed? Bekijk dan deze video: