Betekenis refractair

Refractair:

ziekte die niet meer reageert op de standaardbehandelingen. Patiënten hebben een refractair multipel myeloom als ze tijdens de behandeling of minder dan 60 dagen daarna ziekteprogressie vertonen. De meeste klinische studies voor gevorderde ziekte worden uitgevoerd bij patiënten met een recidiverend en/of refractair multipel myeloom.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patientenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.