Betekenis strikte volledige respons (sCR)

Strikte volledige respons (sCR):

wordt ook wel strigente volledige respons genoemd. sCR is een CR plus een normale verhouding van de vrije lichte ketens (FLC-verhouding) en afwezigheid van kwaadaardige plasmacellen in het beenmerg bij immunohistochemisch of immunofluorescentieonderzoek. De gebruikte afkorting sCR is afkomstig uit het Engels: stringent complete response.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patientenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.