Betekenis steroïd of steroïde

Steroïd of steroïde:

een soort hormoon. Steroïden, ook wel corticosteroïden genoemd, worden vaak samen met één of meer antikankermiddelen toegediend aan patiënten met multipel myeloom om de werking van die behandeling te versterken. Voorbeelden van steroïden zijn: dexamethason, prednison

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.