Betekenis trombocytopenie

Trombocytopenie:

een laag aantal bloedplaatjes in het bloed. Men spreekt van trombocytopenie bij een trombocytengetal in het perifere bloed lager dan 150×10 miljard/L. Een ernstige trombocytopenie is een trombocytengetal <50 x 10 miljard/L. Als het aantal bloedplaatjes lager is dan 50.000 per microliter, kunnen zich bloedingsproblemen voordoen. Een ernstige bloeding gaat meestal gepaard met een afname tot minder dan 10.000 per microliter.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.

Wilt u meer informatie over de werking van het bloed? Kijk dan deze video: