Betekenis vaccin

Vaccin

een preparaat van dode micro-organismen, levende verzwakte organismen, of levende volledig virulente organismen (organismen die een bepaalde mate van schade kunnen aanbrengen aan hun gastheer) dat wordt toegediend om immuniteit (eigen afweer) op te wekken tegen een specifieke ziekte of die immuniteit kunstmatig te verhogen.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patiëntenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.