Betekenis zeer goede gedeeltelijke respons (VGPR)

Zeer goede gedeeltelijke respons (VGPR):

Een VGPR is minder goed dan een CR. Een VGPR wordt gedefinieerd als meetbaar M-proteïne in het plasma en de urine bij immunofixatie maar niet bij elektroforese, of een afname van het M-proteïne in het plasma met 90% of meer en een hoeveelheid M-proteïne in de urine van minder dan 100 mg per 24 uur. De gebruikte afkorting VGPR is afkomstig uit het Engels: very good partial response.

Deze tekst is een bewerking van de tekst uit de brochure Patientenhandboek Multipel myeloom, dr. Brian G.M. Durie 2016, pagina 22-34 van het IMF (International Myeloma Foundation). Geplaatst met goedkeuring van het IMF. Ga naar www.10steps.myeloma.org of www.myeloma.org voor meer informatie en projecten van IMF.