Symptomen bij multipel myeloom: te hoog calcium

Symptomen bij multipel myeloom: te hoog calcium

Calcium – hypercalciëmie

Bij multipel myeloom zijn de cellen die zorgen voor aanmaak (osteoblasten) en afbraak (osteoclasten) van botten niet in evenwicht, waardoor er meer bot wordt afgebroken dan wordt aangemaakt. De myeloomcellen geven stofjes af die dit evenwicht verstoren. Er kan dan osteoporose optreden: verzwakking van het bot door de te hoge botafbraak.

symptoom multipel myeloom calcium

Door de botafbraak wordt het bot zwakker en komt er meer calcium(kalk) uit het bot in het bloed dan normaal. Het calcium, maar ook het M-proteïne, kan in de nieren neerslaan en daarmee nierschade aanrichten. Het calcium kan ook in de handen en voeten neerslaan en hiermee de zenuwen beschadigen. Dit leidt tot perifere neuropathie, te herkennen aan een dof of tintelend of branderig gevoel van vingers of tenen.

Alle symptomen die met een te hoog calciumgehalte in het bloed, hypercalciëmie genoemd, gepaard gaan, kunnen zich voordoen bij multipel myeloom.  Iemand kan ook hypercalciëmie hebben zonder dat hij of zij klachten ervaart. Klachten bij te hoog calcium kunnen zijn:

 • vermoeidheid
 • algemene malaise, depressie
 • gebrek aan eetlust (anorexie)
 • misselijkheid en overgeven
 • harde ontlasting (obstipatie)
 • veel moeten plassen
 • dorst
 • stroperig worden van het bloed

Bij een verergering van de situatie kunnen daar ernstige (levensbedreigende) problemen bijkomen:

 • uitdroging en gewichtsverlies
 • niet functionerende darmen
 • spierzwakte
 • verwardheid, sufheid, insulten, coma

Bronnen:
https://www.kanker.nl/bibliotheek/niet-meer-beter-worden/lichamelijk/8956-te-hoog-calcium
Anderson KC. Oncology 2011;25(Suppl 2):3–9
Greer JP. Wintrobe’s Clinical Hematology. 12th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2009
NCCN Guidelines for Patients. Multiple Myeloma. Version 1.2014
Silberman J, Lonial S. Hematol Oncol 2008;26:55–65