Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Perifere neuropathie

Perifere neuropathie

Er is een gevalideerde (wetenschappelijk onderzoch) vragenlijst opgesteld om perifere neuropathie te kunnen bijhouden. U kunt deze lijst samen met uw zorgverlener bijhouden en bespreken.
U kunt de lijst op de website van Kanker.nl downloaden:

Vragenlijst perifere neuropathie:
www.kanker.nl