Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Beweging

Beweging

Ga samen met een vast sport/bewegings-maatje, spreek af dat u onderling niet spreekt als dat u te veel energie kost. Het motiveert wel om samen te gaan en het is fijn om hierin een ritme op te bouwen.