Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Diarree

Diarree

Bespreek altijd uw klachten met uw arts, vooral in geval u diarree heeft in combinatie met braken, in geval uw diarree langer dan 24 uur aanhoudt of indien u bloed ziet in uw ontlasting.

Bron:
https://www.kanker.nl