Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Diarree

Diarree

In geval diarree voor u geen optie is, in verband met uw fysieke mobiliteit of in geval u niet de hele dag in de buurt van een toilet kunt zijn, bespreek dit voorafgaand aan de behandelingen met uw arts.