Tips bij omgaan met Kahler

Categorie: Jeuk

Jeuk

Als de gevolgen van jeuk grote invloed hebben op uw gezondheid, bijvoorbeeld als uw nachtrust erdoor vermindert, dan kunt u met uw arts overleggen of bepaalde medicamenteuze behandelingen passend zijn. Mogelijk is de inzet van corticosteroïden (die pakken een ontstekingsreactie aan) of anti-histaminica (die pakken een allergische reactie aan) nodig, dit is wel afhankelijk van de oorzaak van de jeuk.

Bron:
https://www.huidarts.com/huidaandoeningen/jeuk/